Restauratie, een vak apart

Volksboot Junior kielbouten

Werken met hout en speciaal het restaureren van klassieke houten schepen vereist vakmanschap en jarenlange ervaring. Kennis is nodig van hoe historisch gezien een bepaald schip destijds is gebouwd, hoe de originele constructie was. Hoe origineler het schip, des te meer behoudt het zijn waarde. Doordat er veel uren in een restaurtatie gaan zitten is het dus belangijk om na gte gaan hoe je zo dicht mogelijk bij het originele ontwerp kunt blijven.

Verder is het altijd zoeken naar compromissen en kijken in hoeverre je gebruik kunt maken van moderne middelen, zonder de authenticiteit van het schip aan te tasten.

Het is vaak een hele speurtocht om achter de origine van het schip te komen. Karel Beer is een wandelende encyclopedie op dat gebied en daar geschiedenis ook zijn passie is, is hij er altijd mee bezig. Vakanties leveren daardoor vaak onverwachte ontmoetingen op en interessante gesprekken, over boten uiteraard!

Restauratie die we in opdracht uitvoeren bij klassieke houten schepen

Het kan hierbij over grotere zaken gaan en kleinere dingen, zoals een nieuw teak dek leggen, een gat in een romp herstellen, etc.